ylapalkki
Meidän Turku - Vårt Åbo ry, s-posti: meidanturku@gmail.com
--->Merkittäviä rakennuksia--->Cafe Noir (Torinkulma)
sivupalkki sivupalkki sivupalkki

Cafe Noir (Torinkulma)


Hallinto-oikeus kumosi keväällä 2009 ns. Torinkulman asemakaavan, jossa vaarassa olisivat olleet Cafe Noirin talon lisäksi Bassin talo ja Kauppiaskadulla sijaitseva puutalo. Kaavoitusprossessi on alkanut uudelleen.

Meidän Turku - Vårt Åbo ry on ilmaissut mielipiteensä, antanut lausuntonsa ja muistuttanut ns. Torinkulman "ensimmäistä" kaavamuutosta valmisteltaessa, nyt muutoksen tultua uuteen valmisteluun yhdistys haluaa kiinnittää valmistelijan huomion toistamiseen seuraaviin seikkoihin:

- kaavassa on suojeltava kokonaisuudessaan ns. Cafè Noirin rakennus sekä Kauppiaskadun puurakennus;

Cafe Noir (Torinkulma) -uudisrakennusten massoittelu tulee toteuttaa siten, että näkymä Tuomiokirkon suuntaan ei peity ja tuomiokirkon torni siis näkyy jatkossakin Kauppatorille; uudisrakennusoikeutta tulee merkittävästi vähentää ns. "ensimmäiseen" kaavaprosessiin verrattuna;

-asemakaavaosastoa pyydetään ystävällisesti tarkoin perehtymään Turun hallinto-oikeuden päätökseen, perusteluihin sekä myös eriävään mielipiteeseen, joka on hylkypäätöstä tiukempi esitys;

- kaavoituksessa on aidosti otettava huomioon valtioneuvoston päätös 30.11.2008 valtakunnallisista alueidenkäytön tavoitteista ja niiden edellyttämistä olemassa olevien rakennusten hyödyntämisestä, hyvän kaupunkikuvan luomisesta sekä valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriarvojen säilyttämisestä.

sivupalkki sivupalkki sivupalkki
Turun puretut talot

Turun yliopiston kulttuurihistorian dosentin Rauno Lahtisen marraskuussa ilmestynyt mielenkiintoinen kirja "Turun puretut talot".

Turun keskustan vanha rakennuskanta purettiin suurelta osin 1950–70-lukujen modernisaation innossa. Miksi niin kävi? Dosentti Rauno Lahtinen kertoo Turun purkuaallon etenemisestä 1950-luvulta 1980-luvulle, jolloin turkulaiset nousivat vastustamaan kotikaupunkinsa tuhoa. Kirja kuvaa Turun vanhoja katunäkymiä ja kertoo miten hotelli Phoenix, Lindblomin talo, Hamburger Börs ja monet muut turkulaisten muistoissa elävät upeat rakennukset saivat purkutuomion.

Kirja saatavissa hyvin varustetuista kirjakaupoista

 

Yhdistyksen sivustoilla esitellään vain yhdistyksenn toiminnan kannalta merkittäviä rakennuksia, jotka ovat olleet uhattuina kaupunkisuunnittelun eri vaiheissa.

Turun vanhimmat säilyneet rakennukset, linna ja tuomiokirkko ovat keskiajalta ja koko Turun ydinkeskusta-alue Tuomiokirkolta kauppatorille on rakennettu keskiaikaisten arkelogisten jäännösten päälle.Turussa on kuitenkin vielä säilynyt lukuisia rakennuksia 1700-1800-luvuilta, joista osa on edelleen uhattuna.