ylapalkki
Meidän Turku - Vårt Åbo ry, s-posti: meidanturku@gmail.com
--->Yhdistyksen historiaa
sivupalkki sivupalkki sivupalkki


Yhdistyksen historiaa


Meidän Turku-VÅrt Åbo ry on vuonna 1993 perustettu kansalaisjärjestö.Sen tarkoituksena on käydä julkista kansalaiskeskustelua kaupunkisuunnittelusta ja edistää ihmisten välisen kanssakäymisen mahdollistavaa kaupunkisuunnittelua sekä hyvän turkulaisen kaupunkikuvan luomista ja suojelemista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jäjestää kokouksia, seminaareja, valistus- ja tiedotustilaisuuksia. Se laatii myös mielipiteitä, lausuntoja ja muistutuksia viranomaisille kaavoituksesta, toimenpideohjelmista ja suunnitelmista. Yhdistys järjestää myös teemakävelyjä tai pyöräretkiä.

' Toimintansa aikana yhdistys on järjestänyt Meidän seminaareja mm. vallankäytöstä kaavoituksessa ja Turun ilmastopolitiikasta. Yleisötilaisuuksissa on käsitelty mm. toriparkkia, kulloinkin ajankohtaisia asemakaavoja sekä rakennussuojelukysymyksiä. (mm. Torinkulma, Sininen talo), Turun puistojen historiaa jne.

Yhdistys on osallistunut mielenilmausten järjestämiseen mm. toriparkista ja osallistunut aktiivisesti adressien keruuseen (mm. Aurakadun parkkiluola, toriparkki) ja postikorttikampanjaan toriparkkia vastaan yhtenä Turhuuksien toriparkki kampanjaryhmän toimijana. Yhdistys on SuLi- Suomen liikenneliiton jäsen.

Yhdistys toimitti toimintansa alkuvuosina Meidän Sanomat -jäsenlehteä. Yhdistys on osallistunut useana vuonna Autottomaan päivään järjestäen ohjelmaa sekä järjestänyt useita teemakävely ja teemapyöräretkiiä Turussa tai sen lähiympäristössä. Yhdistys on järjestänyt myös muutamia temaattisia postikorttinäyttelyitä.

sivupalkki sivupalkki sivupalkki

Ryhdy kaupunkisuunnitteluvaikuttajaksi!

Liity Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n jäseneksi

Voit liittyä Meidän Turku - VÅrt Åbo ry:n jäseneksi maksamalla jäsenmaksun (15 €) tilille Ålandsbanken: 660100-1122555 ja lähettämällä tietosi (nimi, osoite, sähköpostiosoite) s-postiin: meidanturku@gmail.com.

 

Viranomaisille on toimitettu kymmeniä mielipiteitä, lausuntoja ja muistutuksia valmistelussa olevista kaavoista ja ohjelmista. On tehty mm. myös esitys ja suunnitelma Turun museoraitiotien toteuttamisesta. Yhdistys on myös käyttänyt lain sille suomaa mahdollisuutta valittaa tehdyistä päätöksistä eri oikeusasteisiin.

Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet asiantuntijoina tai alustajina erilaisiin, muiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin.Yhdistys on pyrkinyt edistämään kansalaiskeskustelua laatimalla kymmeniä mielipidekirjoituksia paikallisiin sanomalehtiin.

Yhdistys on myöntänyt 10-vuotisen toimintansa merkkivuonna Kaupunkitekon Åbo Underrättelser -lehdelle sen hyvästä journalistisesta otteesta kaupunkisuunnittelusta tiedottaessaan.